Arbeidsongeschiktheid

Waarborg de continuïteit van uw bedrijf

Als ondernemer loopt u het risico dat u arbeidsongeschikt kunt raken. Om de kans op dat risico goed inzichtelijk te maken en te beoordelen is een goede inventarisatie en advies nodig. een advies dat wij voor u kunnen verzorgen.

De onderstaande informatie geeft u snel en overzichtelijke informatie over het thema “arbeidsongeschiktheid bij een ondernemer”. 

Uitwerking van een aantal vooroordelen bij arbeidsongeschiktheid

Vooroordeel: ‘Ik word toch niet arbeidsongeschikt.’
Tweederde van de zzp’ers loopt het risico op financiële tegenslagen doordat zij arbeidsongeschiktheid niet hebben afgedekt. 58% van de zzp’ers heeft geen of een beperkte arbeidsongeschiktheid gesloten omdat de ‘arbeidsongeschiktheid te duur is’. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. Een ander veelgehoorde reden om geen arbeidsongeschiktheid te sluiten is ‘ik word toch niet ziek’. Zijn deze redenen gebaseerd op feiten of vooroordelen?  

Vooroordeel: ‘Alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn hetzelfde’
Veel verzekeraars bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Deze verzekeringen verschillen veelal van voorwaarden. Dat zorgt voor een grote variëteit in het aanbod. Aspecten van de verzekering die invloed hebben op de voorwaarden zijn:

  • Eigenrisicotermijn: na hoeveel maanden ontvangt u een uitkering?
  • Eindleeftijd: tot welke leeftijd bent u verzekerd en ontvangt u een uitkering?
  • Uitsluitingen: zijn alle of een beperkt aantal oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd?
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium: wat is de basis voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid? Bijvoorbeeld op basis van het uitgeoefende beroep of passende arbeid. Betreft de periodieke uitkering een vast overeengekomen bedrag of wordt deze gebaseerd op uw inkomensverlies?
  • Correctiebepaling: wordt de uitkering al dan niet gekort op uw inkomsten uit andere bronnen?

Deze aspecten beïnvloeden het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering. Door combinaties kunnen er grote verschillen in recht op uitkering ontstaan. Maar ook in de premie die u voor de arbeidsongeschiktheid betaalt. 

‘Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig!’
Hebt u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten? Dan krijgt u te maken met de Wet werk en bijstand (WWB). Het uitgangspunt van deze wet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Bij de vaststelling van het recht op een WWB-uitkering wordt daarom allereerst gekeken of u zelf nog geld of inkomen hebt om van te leven. Bijvoorbeeld of uw gezinsleden inkomsten hebben, maar ook of u beschikt over eigen vermogen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook uw auto, huis en inboedel. Afhankelijk van uw bedrijfsvorm kunnen ook bedrijfsonderdelen meetellen, zoals de auto van de zaak en de inrichting van het pand. 

‘Een arbeidsongeschiktheid is duur’
‘Duur’ is een relatief begrip. Zeker bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Betaalbaar en passend bij úw persoonlijke situatie is waar het om gaat.

Wilt u meer informatie en advies over arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer Neem dan contact met ons op.